Valoració final

Aquesta assignatura m’ha servit per aprendre dues coses principalment:

    • Gestionar i dur a terme un projecte en grup, treballar de forma col·laborativa.
    • Utilitzar diferents eines digitals i seleccionar els recursos per a crear un projecte.

Realitzar aquets projecte m’ha servit per adornar-me’n que quan es treballa en grup és molt important una bona coordinació, planificació i comunicació. Una persona que coordina assegura que el projecte sigui estructurat, que tothom sàpiga el que ha de fer i es respectin les dates d’entrega. Una bona planificació permet un millor repartiment de les tasques i càrregues de treball per tots. A més, permet treballar sense presses dins les dates límit. Una bona comunicació permet intercanviar idees i dubtes i crear així un projecte més interessant, més unificat i poder treballar més còmodament.

En el nostre projecte en general s’ha trobat la mancança de totes tres coses en un inici. Per ajudar a tirar endavant el projecte, he pres el rol de coordinadora per ajudar en la planificació de les tasques i les dates. He intentat resumir per a tothom el que s’havia de fer i recordar les tasques que estaven pendents i quin dia s’havien d’entregar. Pel que fa a la comunicació, en les primeres entregues hi havia poc intercanvia d’idees o dubtes però crec que totes hem vist que com més ens comunicàvem millor anava així que hem aconseguit acabar el projecte comunicant-nos molt més.  He intentat comunicar-me sovint amb les meves companyes i crec que he sabut aprofitar bé el Campus Virtual per la gestió del projecte.

És cert que ha sigut difícil treballar de manera equitativa pels diferents nivells de participació en el projecte. Al final quan s’ha de fer una entrega i no t’acabes de coordinar sempre hi ha algú que ha de prendre el control i acaba fent més feina. Crec que una bona coordinació, planificació poden ajudar molt en aquest problema. Però si no hi ha una bona comunicació entre tots els membres del grup i no hi ha una participació activa envers el projecte a vegades hi ha poc marge per actuar.

Pel que fa a les eines emparades, algunes eren noves i altres ja les coneixia. Pel que fa a les eines noves com ara el Google Sites o List.ly m’ha ajudat molt consultar tutorials abans d’endinsar-me en elles. Crec que he sabut aprendre ràpidament com funcionaven i per a què s’utilitzen. Pel que fa a les altres eines que ja coneixia, aquets projecte m’ha permès conèixer-les encara millor com ara les llistes públiques de Twitter. A més he pogut aprendre com cercar informació rellevant al projecte i com compartir-ho amb les meves companyes.

M’ha semblat molt interessant treballar amb Google Sites, tot i que potser no he pogut explorar tot el seu potencial perquè al ser un treball en grup havíem de consensuar els canvis. Es per això que a l’inici he creat el meu propi Google Sites del projecte per provar diferents coses i veure si podien funcionar.

De tot el que après durant la realització d’aquest projecte crec que em serà molt útil és l’haver après com treballar en grup i saber què és important perquè un grup funcioni. També crec que em serà útil les diferents eines que he utilitzat, sobretot conèixer-ne la base ja que sí que crec que és més fàcil actualitzar-se o aprofundir els coneixements d’una eina digital que no pas adquirir les capacitat per treballar en grup. Actualment tenim a l’abast un gran quantitat de recursos per aprendre i perfeccionar l’ús d’aquestes eines però només provant, equivocant-se i amb l’experiència s’aprèn a dur a terme un projecte.

 

Links del projecte:

La meva identitat digital a la xarxa

Després de realitzar un “egosurfing” m’he donat compte de quanta informació hi ha sobre la meva vida a Internet. Sorprenentment, la majoria dels continguts que he trobat no han estat creats per mi mitjançant les meves xarxes socials sinó que eren noticies publicades on hi constava al meu nom o resultats de concursos o cursos on he participat.

Considero que la meva identitat digital no ha estat gestionada gaire bé per part meva ja que no en tinc el control i no sóc suficientment participativa com per modelar com vull presentar-me en l’entorn digital. Tot i així, els continguts trobats reflecteixen la meva identitat personal ja que són activitats o formacions que he fet i no he trobat res que mostrés massa de la meva vida personal o que no hagués volgut publicat.

M’agradaria que la meva identitat digital tingués un enfoc més professional ja que actualment moltes empreses en processos de selecció utilitzen els motors de cerca o a les xarxes socials per saber més informació sobre un candidat.

Actualment utilitzo LinkedIn per a cercar noves oportunitats laborals i perquè em permet compartir fàcilment el meu currículum vitae. Crec que no l’estic utilitzant al seu màxim potencial perquè no estic aprofitant l’oportunitat de connectar amb altres professionals o fer-me conèixer compartint continguts o noticies d’interès.

Pel que fa a altres xarxes socials com ara Facebook o Instagram, sempre he mantingut un perfil privat i he compartit poques coses personals en aquests entorns. Tot i que crec que és important controlar l’impacte que deixem en les xarxes socials i que cadascú hauria de tenir el dret a la privacitat, és una decisió personal que no he fet gaire conscientment simplement és la meva manera de ser. Això pot ser positiu ja que no exposo la meva intimitat a tots els usuaris de la xarxa però no em permet utilitzar-les per crear més contactes o fer-me més present al món com a professional.

Ara mateix no tinc com objectiu crear una marca personal com a marca “comercial” perquè no sé encara en quin àmbit laboral em vull moure i perquè encara no tinc molta experiència però si que entenc la importància i la utilitat que té en una feina com a dissenyador, sobretot si ets autònom.

Proposta capçalera

Aquestes són les meves propostes d’imatge per la capçalera del nostre projecte “2021: A diversity odyssey”. Us comparteixo el tauler de Pinterest: https://www.pinterest.es/saragiro2088/capçalera-projecte-2021-a-diversity-odyssey/

La imatge final que proposo és la següent:


Foto: Katie Rainbow  (Pexels)

Per a trobar aquesta imatge he utilitzat Pexels, un repositori d’imatges lliures de drets. He fet varies cerques inicials amb les paraules clau: “inclusive design”, “inclusion sign”, “accessability disability”, ”wheelchair inclusive”. No he trobat cap imatge que s’adaptés al que estava buscant. Finalment he fet una cerca en anglès amb la paraula clau: “deaf inclusive” i he trobat la imatge que us proposo.

He intentat buscar imatges amb un to futurista ja que el títol del nostre projecte fa referència a una pel·lícula ambientada al futur (en el moment de l’estrena).

Crec que aquesta imatge fa una bona representació de les discapacitat, minusvalideses i altres situacions per les quals una persona pot trobar-se en situació de discriminació o amb menys drets respecte al que es considera una persona “normal”. És una representació atractiva i juvenil que dóna una connotació positiva a les situacions plantejadesi he trobat adient per la temàtica del nostre projecte “Diversitat i disseny inclusiu”